transp. transp. transp. transp. transp. transp. transp. transp. transp.
         
           

ИЗРАБОТКА НА УЕБ САЙТОВЕ

Web дизайнът е важна част на всеки сайт.
Първоначалната визия може да `грабне` или разочарова всеки посетител.
Нещата трябва да са прости, разбираеми и интуитивни.
Това се постига с гъвкава навигация, подреденост и функционалност.

Разполагаме с квалифицирани специалисти за разработката на :

  • цялостен вид на уеб страницата
  • лого и банери
  • флаш анимации

Редизайн

Какво означава редизайн?
Редизайн е процес при който се преработва дизайна и съдържанието на даден сайт като се подобрява неговата ползваемост и производителност. Оптимизацията на дизайна се извършва чрез анализ и преработка на съществуващия код в отговарящ на световните уеб стандарти.

Каква е целта на редизайна?
Целта е да се предостави на клиента уеб сайт, оправдаващ своята инвестиция. Предимствата от редизайна са много, ето най-важните:
1. Повече клиенти ще намират сайта от първите страници на търсещите машини. Така се увеличават заявките за услуги от страна на посетителите, а от там и реализираните продажби.
2. Улеснява се самата комуникация между потребителя/клиента и собственика на сайта.
3. Създава се сайт, който се вижда еднакво на различни браузъри(Internet Explorer, Mozilla, Opera...) и така се избягва объркването на потребителите/клиентите.
Преработката на дизайна се прави спрямо предварително определени изисквания. Така се сайта отговаря на световните стандарти, като е благоприятен за търсещите машини и потребителите.

Колко време отнема редизайна на един сайт?
Времето за редизайн се определя от сложността на сайта. Обикновено редизайна на средно сложна заглавна страница отнема ден.

Нужно ли да се оптимизира сайта чрез редизайн?
Добре е да се оптимизира както структурата така и дизайна на уеб страниците, за да може сайта да излиза на предни позиции при търсене (ще има по-висок ранг в търсещите машини като google и yahoo). Това от своя страна води до увеличаване на посещенията а от там и потенциалните бизнес клиенти.

Как мога да се покажа в Google?
Можете безплатно да регистрирате даден сайт в Google. За целта използвайте следната страница. Сайтовете на които се прави редизайн се регистрират в Google, Yahoo! и DMOZ.

Каква поддръжка се предлага след преработката на дизайна?
Оставам на разположение и след приключването на проекта. През първият месец след редизайна се предлагат безплатно леки промени и подобрения.

3 причини за един уеб сайт да се поддържа
1. За да не си губи позициите при търсене от google, yahoo и др.(оттам и приходите от сайта)
2. Обновяването на информацията връща обратно посетителите към уеб сайта(потенциалните клиенти).
3. За да се отстранят възникнали грешки и по-бързо да се адаптира сайта към новите условия поставени от Интернет.


Поддръжка

Цената се определя се от изискванията на клиента. Възможно е заплащане за еднократна актуализация или за абонаментна поддръжка.
Примерни абонаментни планове:

 

Име

Включени часове поддръжка
Предплащане
Цена за 1 месец
Silver
до 2ч на месец
минимум 1 година
28 лева
Gold
до 8ч на месец
минимум 6 месеца
72 лева
Platinium
до 12ч на месец
минимум 4 месеца
96 лева
Всеки ден
до 62ч на месец
минимум 2 месеца
190 лева

Поддръжка без месечна такса:
- Добавяне на нова страница - от 25 до 35 лв.
- Промяна на съществуваща страница - от 15 до 25 лв.